Βρεφικό (ζουζούνια)

Βρεφικό (ζουζούνια)

Κύριο μέλημα μας είναι η προσωπική φροντίδα, η ασφάλεια και η υγιεινή των βρεφών. Το πρόγραμμα που ακολουθείται στο τμήμα αυτό είναι προσαρμοσμένο στις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε παιδιού ως προς τις ώρες του ύπνου και του φαγητού.  Στόχος του καθημερινού προγράμματος της βρεφικής ηλικίας  είναι:

*       Η ομαλή ανάπτυξη της κινητικότητας και η καλλιέργεια των αισθήσεων

*       Η ανακάλυψη και αλληλεπίδραση με το περιβάλλον μέσα από τις 5 αισθήσεις

Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται μέσα από δραστηριότητες προσαρμοσμένες στην βρεφική ηλικία όπως:

–       μουσικοκινητικές ασκήσεις, γυμναστική.

–       τραγούδι

–       ακρόαση παραμυθιών

Translate »