Μεταβρεφικό (Χελωνίτσες)

Μεταβρεφικό (Χελωνίτσες)

Καταλυτικό ρόλο στη μεταβρεφική ηλικία παίζει η ανάπτυξη της γλώσσας που σηματοδοτεί την έναρξη της αυτοεξυπηρέτησης.

Στο μεταβρεφικό τμήμα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, περιλαμβάνει δραστηριότητες που στοχεύουν:

–     Στην καλλιέργεια της προφορικής επικοινωνίας στην ανάπτυξη του λεξιλογίου, μέσα από το τραγούδι και την ακρόαση παραμυθιών.

–    Στη Μουσικοκινητική αγωγή (γνωριμία με το σώμα, το χώρο).

–    Στην Αισθητική αγωγή (εικαστικά-κουκλοθέατρο-δραματοποίηση) ώστε τα παιδιά να διευρύνουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους.

–    Στην Κοινωνικοποίηση (ομαδικά παιχνίδια, ομαδικές εργασίες)

Translate »