Προ-Προνηπιακό τμήμα (Δελφινάκια)

eik 26

Προ-Προνηπιακό τμήμα (Δελφινάκια)

Επιδίωξη μας στο τμήμα των προ- προνηπίων είναι:

–     Η προσέγγιση γλωσσικών εννοιών (διεύρυνση της προφορικής  επικοινωνίας, καλλιέργεια διαλόγου ).

–     Η  προσέγγιση μαθηματικών εννοιών (μεγέθη, ομαδοποιήσεις, σειροθέτηση)

–     Η ανάπτυξη της Αισθητικής και μουσικοκινητικής αγωγής μέσα από δραματοποίηση παραμυθιών, κουκλοθέατρο, τραγουδιών.

Απώτερος στόχος των δραστηριοτήτων μας σε αυτήν την ηλικία είναι η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης των παιδιών και η θεμελίωση  βασικών ικανοτήτων  συνεργασίας και ομαδικότητας.

Translate »