ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Το Νηπιαγωγείο μας είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας και ακολουθεί το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ). Οι δραστηριότητες βασίζονται στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης στοχεύοντας στην ανάπτυξη 8 μαθησιακών περιοχών και συγκεκριμένα, της Γλώσσας, των Μαθηματικών, του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Επιστημών, των Τεχνών, της Τεχνολογίας, της Φυσικής Αγωγής και της καινούργιας μαθησιακής περιοχής, Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη.

Επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς διατρέχουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμά μας διαφορετικά θεματικά αφιερώματα όπως:

-Η Λαϊκή Παράδοση
– Κυκλοφοριακή αγωγή
– Αγωγή περιβάλλοντος
– Αφιέρωμα στο νερό (Ο κύκλος του νερού, τα ταξίδι της σταγόνας).
– Το διάστημα (Το ηλιακό μας σύστημα)
– Ελληνική Μυθολογία-Αρχαιότητα
– Μέτρα προστασίας για το σεισμό
-Αφιέρωμα σε μεγάλους ζωγράφους/Μορφές Τέχνης

nip6Ταυτόχρονα τα νήπια προετοιμάζονται για την  Α΄Δημοτικού μέσα από ποικιλία δραστηριοτήτων γραφής και ανάγνωσης.

nip7 Κάθε χρόνο εφαρμόζεται η Ανιχνευτική Διαδικασία Σχολικής Ετοιμότητας το οποίο μας δείχνει κατά πόσο ένα παιδί που τελειώνει το νηπιαγωγείο είναι μαθησιακά έτοιμο να συνεχίσει το σχολείο .

nip8 Στο Νηπιαγωγείο τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την Αγγλική γλώσσα μέσα από παιχνίδια, βιωματικές ασκήσεις και τραγούδια. Το μάθημα των Αγγλικών έχει ως στόχο να εξοικειωθούν τα παιδιά με την Αγγλική Γλώσσα, δίνοντας έμφαση στον προφορικό λόγο, να ανταποκρίνονται σε προφορικές οδηγίες, να αναγνωρίζουν βασικές έννοιες, να χρησιμοποιούν εύκολες προφορικές απαντήσεις και να συμμετέχουν σε μικρούς διάλογους.

Translate »