ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Μαρία Κάλλας 25, Πλησίον Μεγάρου Μουσικής, T.K. 54655, Θεσσαλονίκη

                 Email : info@revithoulis.gr                                     revithoulis@gmail.com

                                 Τηλέφωνο: 2310415372                                              FAX: 2310413471

Translate »