ΤΜΗΜΑΤΑ

Βρεφικό (ζουζούνια)

Κύριο μέλημα μας είναι η προσωπική φροντίδα, η ασφάλεια και η υγιεινή των βρεφών. Το πρόγραμμα που ακολουθείται στο τμήμα αυτό είναι προσαρμοσμένο στις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε παιδιού ως προς τις ώρες του ύπνου και του φαγητού.  Στόχος του καθημερινού προγράμματος της βρεφικής ηλικίας  είναι:

*       Η ομαλή ανάπτυξη της κινητικότητας και η καλλιέργεια των αισθήσεων

*       Η ανακάλυψη και αλληλεπίδραση με το περιβάλλον μέσα από τις 5 αισθήσεις

Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται μέσα από δραστηριότητες προσαρμοσμένες στην βρεφική ηλικία όπως:

–       μουσικοκινητικές ασκήσεις, γυμναστική.

–       τραγούδι

–       ακρόαση παραμυθιών

Μεταβρεφικό (Χελωνίτσες)

Καταλυτικό ρόλο στη μεταβρεφική ηλικία παίζει η ανάπτυξη της γλώσσας που σηματοδοτεί την έναρξη της αυτοεξυπηρέτησης.

Στο μεταβρεφικό τμήμα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, περιλαμβάνει δραστηριότητες που στοχεύουν:

–     Στην καλλιέργεια της προφορικής επικοινωνίας στην ανάπτυξη του λεξιλογίου, μέσα από το τραγούδι και την ακρόαση παραμυθιών.

–    Στη Μουσικοκινητική αγωγή (γνωριμία με το σώμα, το χώρο).

–    Στην Αισθητική αγωγή (εικαστικά-κουκλοθέατρο-δραματοποίηση) ώστε τα παιδιά να διευρύνουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους.

–    Στην Κοινωνικοποίηση (ομαδικά παιχνίδια, ομαδικές εργασίες)

Προ-Προνηπιακό τμήμα  (Δελφινάκια)

Επιδίωξη μας στο τμήμα των προ- προνηπίων είναι:

–     Η προσέγγιση γλωσσικών εννοιών (διεύρυνση της προφορικής  επικοινωνίας, καλλιέργεια διαλόγου ).

–     Η  προσέγγιση μαθηματικών εννοιών (μεγέθη, ομαδοποιήσεις, σειροθέτηση)

–     Η ανάπτυξη της Αισθητικής και μουσικοκινητικής αγωγής μέσα από δραματοποίηση παραμυθιών, κουκλοθέατρο, τραγουδιών.

Απώτερος στόχος των δραστηριοτήτων μας σε αυτήν την ηλικία είναι η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης των παιδιών και η θεμελίωση  βασικών ικανοτήτων  συνεργασίας και ομαδικότητας.

ΠΡΟΝΗΠΙΑ (Μελισσάκια)

Στην τμήμα των προνηπίων στόχος μας είναι :

  • Τα παιδιά να εμπλακούν σε πλήθος βιωματικών, μαθητοκεντρικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων μέσω της πειραματικής διαδικασίας, της εξερεύνησης, της παρατήρησης και του προβληματισμού
  • Να επικοινωνήσουν πολύπλευρα, να αποκτήσουν κοινωνικές δεξιότητες και να συμμετέχουν ενεργά στα δρώμενα της τάξης
  • Να εξοικειωθούν με μαθηματικές διαδικασίες όπως η αναγνώριση αριθμών και με γλωσσικές έννοιες όπως η ανάπτυξη λεξιλογίου.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  

Το Νηπιαγωγείο μας είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας και ακολουθεί το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ). Οι δραστηριότητες βασίζονται στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης στοχεύοντας στην ανάπτυξη 8 μαθησιακών περιοχών και συγκεκριμένα, της Γλώσσας, των Μαθηματικών, του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Επιστημών, των Τεχνών, της Τεχνολογίας, της Φυσικής Αγωγής και της καινούργιας μαθησιακής περιοχής, Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη.

Επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς διατρέχουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμά μας διαφορετικά θεματικά αφιερώματα όπως:

-Η Λαϊκή Παράδοση
– Κυκλοφοριακή αγωγή
– Αγωγή περιβάλλοντος
– Αφιέρωμα στο νερό (Ο κύκλος του νερού, τα ταξίδι της σταγόνας).
– Το διάστημα (Το ηλιακό μας σύστημα)
– Ελληνική Μυθολογία-Αρχαιότητα
– Μέτρα προστασίας για το σεισμό
-Αφιέρωμα σε μεγάλους ζωγράφους/Μορφές Τέχνης

Ταυτόχρονα τα νήπια προετοιμάζονται για την  Α΄Δημοτικού μέσα από ποικιλία δραστηριοτήτων γραφής και ανάγνωσης.

Κάθε χρόνο εφαρμόζεται η Ανιχνευτική Διαδικασία Σχολικής Ετοιμότητας το οποίο μας δείχνει κατά πόσο ένα παιδί που τελειώνει το νηπιαγωγείο είναι μαθησιακά έτοιμο να συνεχίσει το σχολείο .

nip8  Στο Νηπιαγωγείο τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την Αγγλική γλώσσα μέσα από παιχνίδια, βιωματικές ασκήσεις και τραγούδια. Το μάθημα των Αγγλικών έχει ως στόχο να εξοικειωθούν τα παιδιά με την Αγγλική Γλώσσα, δίνοντας έμφαση στον προφορικό λόγο, να ανταποκρίνονται σε προφορικές οδηγίες, να αναγνωρίζουν βασικές έννοιες, να χρησιμοποιούν εύκολες προφορικές απαντήσεις και να συμμετέχουν σε μικρούς διάλογους.

Translate »