• 11μηνη λειτουργία (από 07:00πμ-17:30μμ)
 • Πρωινό γεύμα
 • Ιατρική παρακολούθηση από παιδίατρο
 • Συνεργασία με παιδοψυχολόγο
 • Ανιχνευτικά τεστ για τη διάγνωση της εξέλιξης της ομιλίας του παιδιού από λογοθεραπευτή
 • Ενημερώσεις γονέων  
 • Πλήρης προετοιμασία για το Νηπιαγωγείο (γραφικές και αριθμητικές ασκήσεις)
 • Αγγλικά (Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας)
 • Θεατρικό παιχνίδι
 • Μουσική προπαιδεία (Δασκάλα μουσικής)
 • Εορταστικές εκδηλώσεις (Χριστούγεννα, καλοκαίρι, απόκριες, εθνικές επέτειοι κ.α.).
 • Μεταφορά με ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία