Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ: Να διαπλάσουμε τους πολίτες του κόσμου

Με γνώμονα τη θετική και αισιόδοξη σκέψη ,στόχος μας  είναι να συμβάλλουμε ώστε τα παιδιά να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα, να μπορούν να αναπτύξουν την αυτονομία και την κοινωνικότητά τους, τα ταλέντα τους, τη δημιουργική και κριτική τους σκέψη  και τέλος, να αναγνωρίσουν την προσωπική τους ταυτότητα.

Η ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τον 21ο αιώνα ως συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων, τα οποία καλλιεργούνται βαθμιαία καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης, μέσα και έξω από το σχολείο, αλλά και κατά την ενήλικη ζωή, δια βίου. Η ανάπτυξη και η διαμόρφωσή τους επηρεάζεται από τις αλληλεπιδράσεις του ατόμου με άλλα άτομα της οικογένειας ή της ευρύτερης κοινότητας στην οποία ζει και αναπτύσσεται, από την ποιότητα της εκπαίδευσης που λαμβάνει και από ιδιαίτερες καταστάσεις που αντιμετωπίζει.

Στόχος μας είναι η διευκόλυνση του ατόμου ώστε να γίνει ικανό να συμμετέχει αποτελεσματικά σε ποικίλα περιβάλλοντα (μαθησιακό, εργασιακό, οικογενειακό κ.α.) και  να ανταπεξέλθει στους εναλλασσόμενους ρόλους που καλείται να διαδραματίσει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται και αλλάζει, ο ΡΕΒΙΘΟΥΛΗΣ  εφαρμόζει πρωτοποριακά εκπαιδευτικά προγράμματα, στοχεύοντας στην ενίσχυση του ελεύθερου και δημιουργικού πνεύματος των παιδιών.