23

Ταυτόχρονα τα νήπια προετοιμάζονται για την  Α΄Δημοτικού μέσα από ποικιλία δραστηριοτήτων γραφής και ανάγνωσης.

Κάθε χρόνο εφαρμόζεται η Ανιχνευτική Διαδικασία Σχολικής Ετοιμότητας το οποίο μας δείχνει κατά πόσο ένα παιδί που τελειώνει το νηπιαγωγείο είναι μαθησιακά έτοιμο να συνεχίσει το σχολείο .

Στο Νηπιαγωγείο τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την Αγγλική γλώσσα μέσα από παιχνίδια, βιωματικές ασκήσεις και τραγούδια. Το μάθημα των Αγγλικών έχει ως στόχο να εξοικειωθούν τα παιδιά με την Αγγλική Γλώσσα, δίνοντας έμφαση στον προφορικό λόγο, να ανταποκρίνονται σε προφορικές οδηγίες, να αναγνωρίζουν βασικές έννοιες, να χρησιμοποιούν εύκολες προφορικές απαντήσεις και να συμμετέχουν σε μικρούς διάλογους.

ΤΜΗΜΑΤΑ

Κύριο μέλημα μας είναι η προσωπική φροντίδα, η ασφάλεια και η υγιεινή των βρεφών.

Καταλυτικό ρόλο στη μεταβρεφική ηλικία παίζει η ανάπτυξη της γλώσσας που σηματοδοτεί την έναρξη της αυτοεξυπηρέτησης.

Τα παιχνίδια μας και οι δραστηριότητες μας παρέχουν ώρες διασκέδασης και εκπαίδευσης στα παιδιά σας.

Σ’ αυτή την ηλικία το παιδί είναι δεκτικό και μπορεί να συμμετάσχει και να παρακολουθήσει ενεργά, οργανωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Το Νηπιαγωγείο μας είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας και ακολουθεί το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ).