Η μετάβασης του παιδιού από το προστατευμένο περιβάλλον της οικογένειας στον πρώτο θεσμό ευρύτερης κοινωνικοποίησης, αγωγής και φροντίδας, που εκπροσωπείται από τον Παιδικό Σταθμό, είναι μια περίοδος που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες, με βαθιά επίδραση στην ψυχοσυναισθηματική ισορροπία τόσο της οικογένειας, όσο και του παιδιού, που βρίσκεται στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής του.

Κάθε παιδί φέρει τις προσωπικές του επιρροές από την οικογένειά του. Με την είσοδό του στον οργανωμένο χώρο του Παιδικού Σταθμού καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στο πρωτογενές περιβάλλον της οικογένειας και το δευτερογενές του Σταθμού. Είναι η πρώτη περίοδος της ζωής του, που δέχεται ερεθίσματα και συμμετέχει ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικούς κόσμους – χώρους, γι’ αυτόν τον λόγο οι άνθρωποι του Ρεβιθούλη σχεδιάσαμε μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης (χωρίς να χρειάζεται το παιδί να διανύει μεγάλες αποστάσεις) έναν χώρο γεμάτο ζωντάνια, χαρά, χρώματα και φαντασία, πλημμυρισμένο από παιδικές φωνές και γέλια, με παιδοκεντρικό προσανατολισμό που να ικανοποιεί όλες τις ανάγκες των παιδιών της προσχολικής ηλικίας, παρέχοντας τους, ποιότητα και ποσότητα εμπειριών που θα τα βοηθήσει να ανακαλύψουν, να γνωρίσουν και να αποδεχτούν τον εαυτό τους Σκοπός κάθε προγράμματος εκπαίδευσης του σχολείου μας είναι η ολόπλευρη αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των παιδιών. Μέσα από ένα περιβάλλον στοργής, αγάπης και φροντίδας για τα παιδιά κύριο μέλημά μας , είναι η καλύτερη και ομαλότερη προσαρμογή του παιδιού, μέσω μιας καλής και ουσιαστικής συνεργασίας ανάμεσα σε γονείς και παιδαγωγούς