ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Το νηπιαγωγείο εισάγει τα παιδιά στην πρώτη θεσμοθετημένη βαθμίδα της εκπαίδευσης. Ως σχολικός θεσμός αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού συστήματος, με δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αρχές και πλαίσιο λειτουργίας . Παρέχει ένα δυναμικό ξεκίνημα στη σχολική εκπαίδευση των παιδιών, με μακροπρόθεσμα οφέλη για τα ίδια και την κοινωνία. Δημιουργεί συνδέσεις με τα περιβάλλοντα στα οποία ζει και δραστηριοποιείται το παιδί,  με γνώμονα την προαγωγή της μάθησης, της ανάπτυξης και της ευημερίας του.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συνεργασία με το οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο έχει πρωταρχικό ρόλο στη ζωή των παιδιών και είναι άμεσα συνυφασμένο με τη λειτουργία και τους στόχους του νηπιαγωγείου .

Η καθολική, ποιοτική εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο μας  θέτει τα θεμέλια για την ανάπτυξη των παιδιών, την κοινωνικοποίηση και την καλλιέργεια βασικών ικανοτήτων που καθορίζουν τη μετέπειτα σχολική πρόοδο.

Στο Ρεβιθούλη έχουμε  δημιουργήσει ένα μονοθέσιο κλασσικό Νηπιαγωγείο αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας και το πρόγραμμα του  καθορίζεται από τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου  και του παιδαγωγικού ινστιτούτου . Ακολουθεί το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ), με διαθεματικές προσεγγίσεις, σχέδια εργασίας ,εργαστήρια δεξιοτήτων και  θεματικά αφιερώματα.

Ένα ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει οργανωμένες και αυθόρμητες δραστηριότητες  με κύριο στόχο τη συναισθηματική υποστήριξη των παιδιών και την προετοιμασία για την Α δημοτικού. Επίσης εισάγει τα παιδιά στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας.

 Οι δραστηριότητες βασίζονται στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης στοχεύοντας στην ανάπτυξη 8 μαθησιακών περιοχών και συγκεκριμένα, της Γλώσσας, των Μαθηματικών, του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Επιστημών, των Τεχνών, της Τεχνολογίας, της Φυσικής Αγωγής και της καινούργιας μαθησιακής περιοχής, Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη.

 

 Επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς διατρέχουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμά μας διαφορετικά θεματικά αφιερώματα όπως:

– Η Λαϊκή Παράδοση

– Κυκλοφοριακή αγωγή

– Αγωγή περιβάλλοντος

– Αφιέρωμα στο νερό (Ο κύκλος του νερού.

– Το διάστημα (Το ηλιακό μας σύστημα)

– Ελληνική Μυθολογία-Αρχαιότητα

– Μέτρα προστασίας για το σεισμό

– Αφιέρωμα σε μεγάλους ζωγράφους/Μορφές Τέχνης

Slide

Κύριο μέλημα μας είναι η προσωπική φροντίδα, η ασφάλεια και η υγιεινή των βρεφών.

Καταλυτικό ρόλο στη μεταβρεφική ηλικία παίζει η ανάπτυξη της γλώσσας που σηματοδοτεί την έναρξη της αυτοεξυπηρέτησης.

Τα παιχνίδια μας και οι δραστηριότητες μας παρέχουν ώρες διασκέδασης και εκπαίδευσης στα παιδιά σας.

Σ’ αυτή την ηλικία το παιδί είναι δεκτικό και μπορεί να συμμετάσχει και να παρακολουθήσει ενεργά, οργανωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.