5 γιατί ΡΕΒΙΘΟΥΛΗΣ

Εδώ και 29 χρόνια ο ΡΕΒΙΘΟΥΛΗΣ αγκαλιάζει γενιές παιδιών προσφέροντας ποιοτική παιδαγωγική εμπειρία έτσι ώστε τα παιδιά να προετοιμαστούν για τη μετέπειτα σχολική και ενήλικη ζωή τους.

Το σχολείο μας, βασίζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμά του στις αναπτυξιακές θεωρίες των Vygotsky και Piaget όπως επίσης και στην θεωρία κοινωνικής μάθησης του Albert Bandura. Η θεωρία του  A. Bandura είναι μια σχετικά καινούργια θεωρία η οποία εφαρμόζεται με επιτυχία στον ‘Ρεβιθούλη’ και εστιάζει στην ανάπτυξη της
αυτόαποτελεσματικότητας των παιδιών, ενισχύοντας την αυτονομία και αυτοπεποίθηση ώστε κάθε παιδί να αναδείξει τις δικές του ξεχωριστές ικανότητες.

Ο ΡΕΒΙΘΟΥΛΗΣ αποτελεί ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα στη γνώση, με πυξίδα την πληθώρα δραστηριοτήτων και projects όπου τα παιδιά με την ενεργή συμμετοχή τους ανακαλύπτουν σημαντικές δεξιότητες όπως αυτοπεποίθηση, αυτονομία, αποτελεσματικότητα, κοινωνική ευαισθησία, δημιουργικότητα και ομαδικότητα.

Στον ΡΕΒΙΘΟΥΛΗ καλλιεργούμε ένα ζεστό, φιλικό περιβάλλον συνεργατικής μάθησης, όπου η γνώση χτίζεται  με βάση τις υπάρχουσες εμπειρίες και πάνω σε αυτά που ήδη ξέρουν τα παιδιά. Σήμερα το 2015, μετά από 29 χρόνια εμπειρίας, έχουμε το δικαίωμα να ζούμε τη δικαίωση χωρίς τις μεγαλεπίβολες ταμπέλες και φωτεινές κραυγαλέες βιτρίνες που δεν ταιριάζουν στη φιλοσοφία μας. Ζούμε πάντα στο μικρό φιλόξενο χώρο μας, που αγκαλιάζει άνετα τα «χωρίς σύνορα» Ιδανικά μας.

Η μέθοδος εργασίας του ΡΕΒΙΘΟΥΛΗ προσδιορίζεται από αξίες όπως η αγάπη η οποία τοποθετείται στον κορμό του δέντρου των αξιών, από όπου ξεκινούν οι υπόλοιπες αξίες: ο σεβασμός, η φροντίδα η αισιοδοξία, η αυτοεκτίμηση, η υπευθυνότητα,  η συνεργασία, η δημιουργικότητα, η δικαιοσύνη, η ελευθερία, η κοινωνικότητα, η φιλία, η ασφάλεια, η γενναιοδωρία και η αλληλεγγύη.

Translate »